Gemiddeld checken wij iedere 6,5 minuut onze telefoon.